Ambasadorzy projektu:

Krystyna Bobrowska -Dąbrowska

Kontakt mailowy: podlaskie@progressus.info

Pracuje w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku, od lat udziela informacji na temat tworzenia Centrum Integracji Społecznej, w których osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym mogą otrzymać wsparcie. Do jej obowiązków zawodowych należy także udzielanie wsparcia finansowego nowo tworzącym się CIS- m.

W ostatnich dwóch latach z zaangażowaniem pracuje przy tworzeniu Wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim, jest członkiem zespołu tworzącego ww. Plan.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.