Ambasadorzy projektu:

Daniel Jakubowski

Kontakt mailowy: podkarpackie@progressus.info

Pedagog psychoprofilaktyki społecznej, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kierownik warsztatów terapii zajęciowej, i wiceprezes Banku Żywności w Rzeszowie, autor i koordynator projektów na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, prelegent konferencji Uniwersytetu Rzeszowskiego nt. aktywności zawodowej niepełnosprawnych studentów, autor artykułów do Integracji i pism UR. Doświadczenie w pracy w Stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych, trener kompetencji społecznych i twórczego myślenia.