Ambasadorzy projektu:

Katarzyna Kowalska

Kontakt mailowy: mazowieckie@progressus.info

Specjalistka ds. klastrów, partnerstwa i współpracy międzynarodowej. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Komisji Europejskiej oraz w pracy w międzynarodowych projektach współfinansowanych ze środków UE. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi NGO i specjalizuje się w budowaniu sieci współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowym. Absolwentka Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Universidad de la República w Montevideo.