Ambasadorzy projektu:

Marek Kokot

Kontakt mailowy: lubuskie@progressus.info

Dr inż. Marek Kokot, absolwent Politechniki Zielonogórskiej. W trakcie studiów współpracował z organizacjami wspomagającymi osoby niepełnosprawne na dawnej Politechnice Zielonogórskiej dzisiaj Uniwersytecie Zielonogórskim. Efektem tej działalności było napisanie pracy dyplomowej, której temat brzmiał: „Ujęcie systemowe transportu osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkaniowych i użyteczności publicznej”.

Po rozpoczęciu pracy na uczelni, kontynuował współpracę w ramach międzywydziałowych prac badawczych dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych w rejonie Zielonej Góry. Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji: „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów naukowych:

  • „Zagadnienia przewozu osób niepełnosprawnych w transporcie publicznym
    i prywatnym”;

  • „Jakościowe i cenowe aspekty projektowania urządzeń dla osób niepełnosprawnych”;

  • „Zagadnienia transportu osób niepełnosprawnych w transporcie publicznym
    i prywatnym”;

  • „Warunki stateczności wózków inwalidzkich”;

  • „Zastosowanie materiałów do produkcji urządzeń i wyrobów przeznaczonych do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne”.

Z racji swojego wykształcenia i wykonywanego zawodu, w kręgu jego zainteresowań są dziedziny związane przede wszystkim z budową urządzeń dla osób niepełnosprawnych (np. wózki inwalidzkie) oraz z możliwością pracy osób niepełnosprawnych w przemyśle maszynowym.