Ambasadorzy projektu:

Bogusz Leszczyc-Grabianka

Kontakt mailowy: kujawskopomorskie@progressus.info

Współpracując z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą realizował liczne zadania związane aktywizacją obszarów wiejskich, w tym osób niepełnosprawnych jako:

  • ambasador regionalny w projekcie „Głowa do góry – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet". Projekt skierowany był na aktywizację zawodową kobiet, w tym osób niepełnosprawnych”.
  • pracownik administracyjny i koordynator promocji i rekrutacji w projekcie w ramach funduszy PROW 2007-2013  pn. „Grupy Producentów Rolnych – razem łatwiej”
  • koordynator projektu pn. Cykl szkoleń - doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych rolników w zakresie ochrony środowiska.”
  • Koordynator pracy Biur Terenowych w ramach projektu  „Nowe kompetencje – klucz do sukcesu 2”. PO KL 8.1

Kujawsko-Pomorski Ambasador Regionalny w ramach projektu pn. „Smaki polskie – wieprzowina – polska tradycja”