ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dot. dodruku 200 egzemplarzy publikacji i nagrania 200 egzemplarzy płyt DVD  w ramach projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” .

Działanie związane z wydrukiem 200 egzemplarzy publikacji i nagrania 200 egzemplarzy płyt DVD  o specyfikacji technicznej jw. Ocenie poddana zostanie najkorzystniejsza cena w oparciu o rozeznanie rynku, dlatego też jej wysokość będzie miała znaczny wpływ na wybór oferty.

Przedstawiona oferta będzie podlegać także kryteriom oceny technicznej według specyfikacji zawartej
w formularzu oferty, w celu zapewnienia czytelności drobnych elementów dot. logotypów UE i programu POKL oraz innych pozycji mogących mieć znaczenie przy ocenie.

Oferta musi spełniać kryteria, tj: przygotowanie wizualizacji i oznaczenia publikacji zgodnie z dokumentem: „Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Termin realizacji usługi: 10 dni roboczych od daty otrzymania pliku przeznaczonego do komputerowego składu i nagrania na płytę DVD oraz projektu graficznego nadruku na płyty DVD. ZPPZ LEWIATAN zastrzega sobie: a) możliwość wycofania oferty w przypadku braku zgody Instytucji Pośredniczącej na realizację usługi b) w przypadku zgody Instytucji Pośredniczącej na realizację usługi, opóźnienia w przelewie wynagrodzenia w przypadku braku środków na koncie projektu, aż do czasu otrzymania transzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

 

Pobierz: ZAPYTANIE OFERTOWE

Wróć