ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe dot. druku dwóch folderów w ramach projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

Przedmiotem zamówienia jest druk dwóch  folderów, format DL 6-stron (do środka), format złożony DIN LANG (210x99mm), 2 linie łamania, kreda 250g błysk bigow. Przewiduje się nakład ok. 10 tys. sztuk na jeden folder.

Ocenie poddana zostanie najkorzystniejsza cena w oparciu o rozeznanie rynku, dlatego też jej wysokość będzie miała znaczny wpływ na wybór oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wróć