ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dot. Produkcji i emisji audycji radiowych w regionalnych rozgłośniach radiowych. Zamówienie częściowe dot. 16 audycji po jednej w każdym województwie, w ramach projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”  -ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE (województwo).

Przedstawiona oferta będzie podlegać także kryteriom oceny technicznej / tj. czas trwania jednej audycji, poprzedzenie każdej audycji zapowiedziami, czas emisji, zamieszczanie na stronie internetowej rozgłośni i archiwizowanie audycji, przekazania materiału do upublicznienia w ramach projektu za pośrednictwem strony www.progressus.info, gwarantowany poziom słuchalności, pokrycie zasięgu.

Termin emisji audycji: do ustalenia wstępnie nie wcześniej niż od 27.11.2012r.

Termin składania ofert: 26.11.2012, , nie później niż 10 dni od zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Szczegóły w dokumencie zapytanie_OFERTA_audycje radiowe

*

Uprzejmie informujemy, że wyłoniona na kampanię radiową została oferta AGORA GRUPA RADIOWA.

Wróć