ZAPOWIEDŹ WYDARZENIA: 9 listopada 2012 r. Warszawa

Organizacja warsztatów wspomagających włączenie modelu do nurtu dla ambasadorów z województw: mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubuskiego.

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan wraz z partnerem Instytutem Spraw Społeczno Gospodarczych w Szczecinie w ramach realizowanego projektu " ,,PROGRESSUS Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”  9 listopada 2012 r. w Warszawie przeprowadzi warsztaty wspomagające włączenie modelu do nurtu dla ambasadorów z województw: mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubuskiego.

Tematem warsztatów będzie wdrożenie modelu i jego narzędzi w Polsce. Kwestie w obszarze znaczenia klastrów jako innowacyjnego sposobu współpracy partnerskiej NGO z organizacjami pracodawców i poszczególnymi pracodawcami oraz przydatności modelu przedstawi ekspert Pana Tomasza Małeckiego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Wróć