Wyższe dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych

Wyższe dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych

Od września pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej otrzyma o 198 zł więcej dofinansowania, jeżeli zatrudnia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Taką podwyżkę przewiduje ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Więcej na ten temat na stronie Gazety Prawnej.

Wróć