Wyniki naboru na ambasadora projektu

KOMUNIKAT o wynikach naboru na ambasadora projektu

Kandydaci spełniający wymagania formalne i merytoryczne w  dniu 10.09.2012 r. zostali poinformowani drogą e-mail lub telefonicznie o pozytywnej decyzji w sprawie zatrudnienia na ambasadora projektu. Pozostałe osoby zostały poinformowane o odrzuceniu aplikacji.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za zainteresowanie propagowaniem idei KLASTRA SPOŁECZNEGO wśród lokalnych społeczności.

ZAPRASZAMY już dziś do wspierania działań związanych z upowszechnianiem modelu projektu. Zachęcamy Państwa do promowania najlepszych praktyk pokazujących, w jaki sposób zawiązywane Partnerstwa zmieniają ofertę Waszej organizacji oraz do korzystania z forum i Centrum Informacji o Modelu.

Życzymy wszystkim UDANEGO TRANSFERU WIEDZY i praktyki zainspirowanego nowym spojrzeniem na działalność NGO, pracownika niepełnosprawnego i pracodawcy dzięki wykorzystaniu modelu projektu.

Wróć