WYDARZENIE: konferencje na terenie 16 województw

Na przełomie miesiąca listopada i grudnia br będą prowadzone konferencje i warsztaty na terenie 16 województw w całym kraju. Już w przyszłym tygodniu zamieścimy preliminarz konferencji i warsztatów, na które  serdecznie zapraszamy.
Tematem wiodącym będzie "Zwiększenie do 03.2013 skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w całej Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnianie i włączenie do polityki jednego Innowacyjnego Modelu rozszerzającego ofertę i efektywność istniejących NGO (działających na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i innymi instytucjami rynku pracy)  o działania ukierunkowane na podnoszenie poziomu zatrudnienia realizowane w strukturach KLASTRA i przy ścisłej współpracy z pracodawcami."
Osoby zainteresowane mogą swoje zgłoszenie przesyłać adres mailowy:  biuro@progressus.info.

Wróć


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0
#0 [internal function]: __error(2, 'Unknown: write ...', 'Unknown', 0, Array)
#1 {main}

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0
#0 [internal function]: __error(2, 'Unknown: Failed...', 'Unknown', 0, Array)
#1 {main}