WYDARZENIE - grudzień 2012 i styczeń 2013

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracodawcom, przedstawicielom urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa zachodniopomorskiego, kujawsko - pomorskiego,  warmińsko - mazurskiego i podlaskiego za udział w konferencjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom wzajemnego powiązania i wielopłaszczyznowego stosowania wypracowanych narzędzi w projekcie, służących wzmacnianiu zaangażowania się NGO w proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Prelekcje przeprowadzane są przez ekspertów posiadających wieloletnią praktykę z zakresu klastrów, działalności organizacji pozarządowych, poruszania się po rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz doradztwa zawodowego.
 
Preliminarz konferencji w kolejnych regionach:

 • 06.12 - pomorskie (SOPOT) i podkarpackie (RZESZÓW)
 • 13.12 - dolnoślaskie (WROCŁAW)
 • 17.12. - lubelskie (LUBLIN)
 • 19.12 - lubuskie (ZIELONA GÓRA)
 • 14.12 - łódzkie (ŁÓDŹ)
 • 12.12 - śląskie (RYBNIK)
 • 13.12 - świętokrzyskie (SKARŻYSKO KAMIENNA)
 • 18.12 - wielkopolskie (POZNAŃ)

 
W NOWYM ROKU - planowane są:

 • 09.01 - małopolska (KRAKÓW)
 • 10.01 - opolskie (OPOLE)
 • 11.01 - mazowieckie (WARSZAWA)

 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o poinformowanie Biuro Projektu lub ambasadora danego województwa o chęci udziału w wydarzeniu na adres mailowy: biuro@progressus.info lub w zakładce ambasadorzy proszę odnaleźć informację dotyczącą kontaktu z ambasadorem.

Wróć