WYDARZENIE: 9 listopada 2012 r. Warszawa

Przeprowadzono warsztaty wspomagające włączanie modelu do nurtu dla ambasadorów z województw: mazowieckiego, lubuskiego, łódzkiego, podlaskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan wraz z partnerem Instytutem Spraw Społeczno Gospodarczych w Szczecinie w ramach realizowanego projektu  ,,PROGRESSUS Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”   9 listopada 2012 r. w siedzibie firmy 4C Future przy ul. Górskiego 6/91 w Warszawie zorganizował warsztaty wspomagające włączenie modelu do nurtu dla ambasadorów z województw: mazowieckiego – Pani Katarzyny Kowalskiej,  lubuskiego – Pana Marka Kokota, łódzkiego – Pani Anny Nowickiej, podlaskiego – Pani Krystyny Bobrowskiej – Dąbrowskiej, podkarpackiego – Pana Daniela Jakubowskiego i wielkopolskiego – Pani Anny Fedorczuk.

Tematyka warsztatów poświęcona była zagadnieniu związanemu z wdrożeniem modelu i jego narzędzi w Polsce. W trakcie wystąpienia eksperta Pana Tomasza Małeckiego wyjaśnione zostały kwestie w obszarze znaczenia klastrów jako innowacyjnego sposobu współpracy partnerskiej NGO z organizacjami pracodawców i poszczególnymi pracodawcami oraz przydatności modelu.

Prezeska ZPPZ Lewiatan Pani Anna Kornacka wyjaśniła kwestie związane z organizacją działań podejmowanych przy realizacji projektu przez Biuro Projektu oraz ambasadorów.
Ambasadorka województwa zachodniopomorskiego Izabela Kirysiuk omówiła instrukcję wykonywania zadań przez ambasadorów w fazie upowszechniania produktu oraz włączania go do głównego nurtu polityki. Okres upowszechniania październik 2012 r. – luty 2013 r.

Fotogaleria

Wróć