WYDARZENIE: 5 listopada 2012 r. Sopot

Przeprowadzono warsztaty wspomagające włączanie modelu do nurtu dla ambasadorów z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan wraz z partnerem Instytutem Spraw Społeczno Gospodarczych w Szczecinie w ramach realizowanego projektu " ,,PROGRESSUS Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”  5 listopada 2012 r. w Fundacji „PRO CARITATE GEDANENSIS” przy  ul. Sikorskiego 2A w Sopocie zorganizował warsztaty wspomagające włączenie modelu do nurtu dla ambasadorów z województw: zachodniopomorskiego Pani Izabeli Kirysiuk, pomorskiego Pani Elżbiety Kamińskiej, warmińsko-mazurskiego Pana Bartłomieja Głuszaka i kujawsko-pomorskiego Pana Bogusza Leszczyca-Grabianki.

Tematyka warsztatów poświęcona była zagadnieniu związanemu z wdrożeniem modelu i jego narzędzi w Polsce. W trakcie wystąpienia eksperta Pana Tomasza Małeckiego wyjaśnione zostały kwestie w obszarze znaczenia klastrów jako innowacyjnego sposobu współpracy partnerskiej NGO z organizacjami pracodawców i poszczególnymi pracodawcami oraz przydatności modelu.

Kierowniczka projektu Agnieszka Janiak omówiła instrukcję wykonywania zadań przez ambasadorów w fazie upowszechniania produktu oraz włączania go do głównego nurtu polityki. Okres upowszechniania październik 2012 r. – luty 2013 r.

W warsztatach udział wzięli również przedstawiciele Fundacji „PRO CARITATE GEDANENSIS”, Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

ZOBACZ FOTORELACJĘ

Wróć