Wycofanie zapytań ofertowych

Dotyczy zapytań ofertowych na dodruk 200 egzemplarzy publikacji i nagranie 200 egzemplarzy płyt DVD oraz
druk dwóch folderów w ramach projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych".

Informujemy, że z dniem 24 stycznia 2013 roku wycofaniu uległy oba wyżej wymionione zapytania ofetowe zgodnie z punktem 6, popunktem a).

Wróć