Warsztaty podsumowujące

Warsztaty podsumowujące

ZPPZ Lewiatan wraz z partnerem ISSG w ramach projektu: „PROGRESSUS - INNOWACYJNY MODEL KLASTRÓW NGO DZIAŁAJĄCYCH Z PRACODAWCAMI NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w dniu 18 sierpnia br zorganizował warsztaty podsumowujące w Krosinie (pow.szczecinecki).


To wyjątkowe wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty i Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Krosinie. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję spotkania z władzami lokalnymi, przedstawicielami lokalnej społeczności i innymi autorytetami z różnych środowisk a także wzięli udział w event’ach, które wypracowano w ramach wspólnych działań naszych testerów. (Galeria zdjęć)


Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorący udział w procesie testowania od stycznia do sierpnia br odpowiadali za wdrażanie idei klastra wśród lokalnej społeczności. Mieli za zadanie w szczególności udzielać podstawowych informacji z zakresu wdrożenia i uwarunkowań funkcjonowania modelu:

  • o możliwościach zastosowania produktu finalnego, ukazanie korzyści wynikających z jego zastosowania, ukazanie możliwości adaptacji produktu w zależności od wielkości organizacji i zasięgu działania,
  • o możliwości poszerzenia oferty organizacji pozarządowych w obszarze wspierającym aktywizację zawodową,
  • o produkcie wspierającym działania NGO w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz możliwościach podjęcia współpracy z NGO na płaszczyźnie zintegrowanej współpracy klastrowej,
  • o możliwości poszerzenia oferty organizacji, możliwości wsparcia procesu tworzenia klastrów i integracji NGO.

Dla przypomnienia, prezentowana innowacja wyrażana jest w kilku płaszczyznach. Jedną z nich jest zastosowanie znanej dotąd w obszarze gospodarczym idei klasteringu mającej na celu nowatorską próbę intensyfikowania, konsolidacji i koordynacji działań NGO działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Istotą budowania nowych form współpracy jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Podjęta próba budowania klastrów społecznych, jest skuteczną alternatywą dla obecnego stanu rzeczy, w którym to NGO działają samodzielnie bez ścisłej współpracy ze sobą.

Wróć