Warsztaty na temat podsumowania procesu testowania

Warsztaty  na temat podsumowania procesu testowania

W dniach 19-20 czerwca odbyły się warsztaty zorganizowane dla Testerów projektu Progressus. Stanowiły one podsumowanie fazy testowania. W ich trakcie omówione zostały m.in. problemy natury formalno-prawnej
dotyczące procesu ukonstytuowania się klastra społecznego jako podmiotu prawa cywilnego.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą proces testowania.

Wróć