Warsztaty kwietniowe w Szczecinie

Warsztaty kwietniowe w Szczecinie

Warsztaty dla testerów połączone ze spotkaniem informacyjnym o Progressusie dla JST, IRP i pracodawców ze Szczecina odbędą się w dniu 26 kwietnia (czwartek) o godz. 16.00 w Restauracji Szczecin przy ul. Felczaka 9.

Zapraszamy zainteresowanych ideą Progressusa przedstawicieli samorządu, instytucji rynku pracy i biznesu. Zgłoszenia: biuro@progressus.info, tel. 91 813 76 80.

Wróć