Warsztaty dla testerów ze Szczecinka - kwiecień

Warsztaty dla testerów ze Szczecinka - kwiecień

Warsztaty dla testerów połączone ze spotkaniem informacyjnym o Progressusie dla JST, IRP i pracodawców w Szczecinku odbędą się w środę 18 kwietnia o godz. 11.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 9 maja 12 (sala 11). 

Zapraszamy zainteresowanych ideą Progressusa przedstawicieli samorządu, instytucji rynku pracy i biznesu. Zgłoszenia: biuro@progressus.info, tel. 91 813 76 80.

Wróć