Trwa nabór na ambasadora województwa dolnosląskiego

Zasadniczym celem projektu "PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" jest zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Głównym założeniem zainicjowania współpracy klastrowej w danym regionie będzie podniesienie poziomu "samowspierania się", czyli koordynacji i integracji działań NGO w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez adaptację nowoczesnego narzędzia współpracy - KLASTRA.

W 16 województwach zostaną wybrani ambasadorzy projektu, których wiedza i doświadczenie ułatwią potencjalnym organizatorom klastrów społecznych zainicjowanie procesów organizacyjnych lub wspierających organizowanie klastrów.

Rekrutacja.

Ambasador/ambasadorka będzie:

 • propagować ideę klastrów wśród lokalnej społeczności,
 • pełnić rolę lokalnego animatora klastrów,
 • udzielać podstawowych informacji z zakresu wdrożenia i uwarunkowań funkcjonowania modelu,
 • pełnić rolę pośrednika między środowiskiem lokalnym a Beneficjentem i Partnerem,
 • posiadać instrumenty i kanały promocji, tj. stworzone w ramach projektu: książkowe i elektroniczne opracowania modelu, filmy instruktażowe itp.,
 • podmiotem, do którego po zakończeniu konferencji upowszechniających będą mogły bezpośrednio zgłaszać się osoby zainteresowane zaimplementowaniem modelu w swoim środowisku,
 • odpowiadać za organizację techniczną w swoim województwie warsztatu, konferencji i debaty na temat modelu z udziałem administracji publicznej oraz instytucji rynku pracy,
 • przekazywać do Biura Projektu comiesięczne raporty z przeprowadzonych działań.

Okres zatrudnienia ambasadorów: IX - XII 2012 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. dwa lata pracy na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra organizacja czasu i pracy.

Zainteresowani proszeni są wysyłać CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: biuro@progressus.info, faksem 91 813 76 81 lub pocztą: ZPPZ Lewiatan, ul. Ks. Warcisława 20 c/2, 71-667 Szczecin.

Zapraszamy do współpracy!

Ogłoszenie zostało opublikowwane na stronie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Wróć