Przygotowania do maintreamingu

Przygotowania do maintreamingu

Zapraszamy do korzystania z wypracowanych rezultatów Partnerstwa w przyjmowaniu nowych praktyk i formułowaniu kierunków polityki.

Jednym z produktów projektu jest system ukierunkowany na podnoszenie poziomu zatrudnienia realizowany w strukturach KLASTRA i przy ścisłej współpracy z pracodawcami, który jest obecnie w fazie przygotowania do oceny pod kątem innowacyjności, trafności i użyteczności wypracowanego produktu finalnego. Wypracowany w ramach projektu model będzie integrował ze sobą nowe podejście (ścisłe zaangażowanie się NGO w aktywizację zawodową), metody (np. organizowanie się w Klastry, czy ścisła współpraca z pracodawcami) i formy działania (system informatyczny. Zautomatyzowanie łączące stronę podażową z popytową rynku pracy).

System znajduje się pod domeną  klasterngo.org a więc :

1) link jest pod adresem  https://klasterngo.org/Default1.aspx 

2) link pod  https://klasterngo.org/Default2.aspx
Chętnie objaśnimy zasady funkcjonowania modelu i prześlemy odpowiednie publikacje. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem projektu lub droga mailową na adres: biuro@progressus.info.

Wróć