Przetestuj nasz model

Przetestuj nasz model

Można już sprawdzić i skomentować innowacyjny produkt naszego projektu! Aby zyskać dostęp do systemu informatycznego kojarzącego niepełnosprawnych pracowników z pracodawcami lub systemu koordynacji działań członków klastra wystarczy zalogować się na naszej stronie. Owocnego testowania i jak zwykle zapraszamy na Forum.

UWAGA. Przedłużona rekrutacja na stanowisko eksperta w ramach Centrum Informacji o Modelu: termin ważności oferty: od 11.05 do godz. 14 w dniu 10.06.2012r.

Prowadzimy rekrutację na stanowisko eksperta w ramach Centrum Informacji o Modelu


Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN w Szczecinie w ramach projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII , Działanie 7.4, Nr umowy UDA.POKL.07.02.01-32-102/10-00 prowadzi rekrutację na stanowisko eksperta w ramach Centrum Informacji o Modelu.
Ekspert w ramach Centrum Informacji o Modelu  odpowiada za udzielanie informacji, wskazówek, porad dot. wdrażania modelu projektu w postaci modelów klastra, funkcjonowania mechanizmów klastrowych oraz możliwości jego adaptacji w obszarze organizacji pozarządowych działających w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy .
Osoby zainteresowane zatrudnieniem na okres od 01.07.2012 r. do 28.02.2013 r.  prosimy o przesłanie aplikacji (skan CV wraz z załącznikami, tj: kopią dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższej uczelni z tytułem magistra na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia i/lub pokrewne, wypełnionej oferty) na adres e-mail: biuro@progressus.info wpisując w temacie: „EKSPERT W RAMACH CIoM”.

Termin ważności oferty: od 11.05 do godz. 14 w dniu 25.05.2012r.

Prosimy o zamieszczanie w CV klauzuli: "Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji”

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta

Wróć