Planowane zadania na IV kwartał 2011 roku

Planowane zadania na IV kwartał 2011 roku:

  1. Zarządzanie projektem.
  2. Testowanie produktu.
  3. Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu.,
  4. Upowszechnianie produktu oraz włączanie go do głównego nurtu polityki.

Wróć