Opinia z dotychczas przeprowadzonej rekrutacji na ambasadora projektu

Opinia z dotychczas przeprowadzonej rekrutacji na ambasadora projektu

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dot. listy zakwalifikowanych kandydatów na ambasadorów projektu w poszczególnych województwach, informuję co następuje.

Działania rekrutacyjne na stanowisko ambasadora zostały przedłużone, stąd też informacja o wyłonieniu kandydatów rekomendowanych na ambasadorów zostanie opublikowana w dniu 31 sierpnia 2012r.

Wróć