Odpowiedź na zapytanie ofertowe 2

Odpowiedź na zapytanie ofertowe 2

Informujemy, że spośród przedstawionych ofert na lokalizację i usługę cateringową oraz usługę wypożyczenia komputera i rzutnika na czas prezentacji wybraliśmy następujące:

Restaurację Szczecin przy ul. Felczaka 9 w Szczecinie oraz Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA, ul. A. Mickiewicza 2/21-22 w Szczecinku.

Wróć