Odpowiedź na zapytanie ofertowe 2

Odpowiedź na zapytanie ofertowe 2

Informujemy, że spośród przedstawionych ofert na lokalizację i usługę cateringową oraz usługę wypożyczenia komputera i rzutnika na czas prezentacji wybraliśmy następujące:

Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Królowej Korony Polskiej 25 oraz Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA, ul. A. Mickiewicza 2/21-22 w Szczecinku.

Wróć