Konferencja w Szczecinie 26.11.2012 r.

W dniu 26 listopada w Restauracji Szczecin odbyła się konferencja inaugurująca upowszechnianie modelowego rozwiązania współpracy ngo na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie klastra społecznego i włączania go do nurtu polityki.

Model został wypracowany w ramach projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki któremu przedstawiciele NGO, JST, IRR, przedsiębiorcy będą mogli bezpośrednio zapoznać się z nowatorskim rozwiązaniem, jakie daje właśnie wypracowany model.

Spodziewanym celem upowszechniania jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych na rynku pracy i ich aktywizacji zawodowej jako wyłącznego problemu samorządu czy NGO.

Spodziewanym celem upowszechniania jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych na rynku pracy i ich aktywizacji zawodowej jako wyłącznego problemu samorządu czy NGO. Okazuje się bowiem, że przyczyny utrudniające znalezienie pracy leżą w równym stopniu po stronie otoczenia publicznego, społecznego i gospodarczego lub dotyczą międzysektorowego powiązania w środowisku. Czynniki geopoliczne i społeczne uwarunkowania znacząco nasilają zjawisko postrzegania ON jako gorszych pracowników  i tym samym stanowią zagrożenie dla braku wykorzystania potencjału NGO na rzecz zatrudnienia.

Z uwagi na znaczną skalę problemu podczas konferencji poruszono temat przyczyn, kluczowych problemów/potrzeb NGO i możliwości stosowania nowatorskiego rozwiązania przez NGO oraz istoty i roli aspektu problemu.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

Wróć