Konferencja omawiająca główne założenia modelu

Konferencja omawiająca główne założenia modelu

W dniu 12 grudnia 2011 r. odbyła się w Szczecinie konferencja omawiająca główne założenia modelu klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania w Restauracji Szczecin omówiliśmy część A i B modelu, system informatyczny produktu, psychologiczne narzędzia i techniki pracy z niepełnosprawnymi oraz to, jak powstaje ostateczna wersja produktu. Testerzy produktu otrzymali niezbędną wiedzę i narzędzia do pracy na rzecz projektu (podręcznik, program komputerowy, szkolenie e-learningowe).

W konferencji udział wzięli: Anna Kornacka, Agnieszka Janiak, Iwona Sołtys-Zawada, Marika Gołda, Grzegorz Szulc ze strony Lidera projektu - ZPPZ Lewiatan oraz Andrzej Klim, Tomasz Osman, Mateusz Oleś i Katarzyna Kamińska ze strony Partera projeku - ISSG. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele 15 NGO zajmujących się niepełnosprawnymi i przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Zdjęcia w konferencji znajdują się w zakładce Galeria.

Wróć