KOMUNIKAT

Użytkowniku, Odbiorco zapraszamy do dyskusji na forum nt wypracowanego na poziomie NGO ( pod względem zróżnicowania podopiecznych osób niepełnosprawnych w kontekście stopnia niepełnosprawności, oferty, barier) modelu współpracy pomiędzy UŻYTOWNIKAMI (NGO) nakierowanego na rozwiązanie problemów dotykających ODBIORCÓW (osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo)(proszę wcześniej zalogować się na stronę).
Ambasadorzy z poszczególnych województw udzielać będą fachowych porad, dzielić się wiedzą. UŻYTKOWNIKU nie znasz swojego ambasadora? Zapraszamy do zakładki AMBASADORZY, znajdź swoje województwo i podziel się swoimi wrażeniami i przemyśleniami nt modelu na stronie www.progressus.info,

Wróć