KOMUNIKAT - DOBRA PRAKTYKA

„Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego” – zawiązały cztery NGO – 16 przedstawicieli NGO:

- Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Krosinie

- Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

- Fundacja Miłosierdzie i Wiedza w Szczecinku

- Liga Kobiet Aktywnych w Szczecinku

SIEDZIBĄ STOWARZYSZENIA JEST KROSINO W GMINIE GRZMIĄCA W  WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM.

 

 Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie

Stowarzyszenie działa  na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855, z późniejszymi  zmianami), ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami, poz. 874 z późniejszymi zmianami), ustawy z dn. 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

Kontakt:

Mariusz Michalski. – sekretarz zarządu – mail:fundacja_miw@o2.pl, tel. 697 755 214

Wróć