INFORMACJE O PROJEKTACH INNOWACYJNYCH

Najważniejsze informacje o realizowanych projektach innowacyjnych (w tym z komponentem współpracy ponadnarodowej) lub współpracy ponadnarodowej, zostaną zamieszczone w Wyszukiwarce projektów i produktów PO KL na portalu KIW (www.kiw-pokl.org.pl). Wyszukiwarka ta jest jedynym w Polsce narzędziem zawierającym wszystkie realizowane w kraju ww. typy projektów. Dzięki temu, potencjalnie zainteresowane nimi osoby będą mogły skutecznie pozyskać informacje o realizowanych przedsięwzięciach.

Wróć