Informacja po kontroli projektu

Informacja po kontroli projektu

Jesteśmy po kolejnej kontroli naszego projektu. Monitoring prowadzony na każdym etapie przez IP pozwala nam odczuć, że uczestniczymy w czymś ważnym, co być może przyczyni się w niedalekiej przyszłości do większej odpowiedzialności społecznej, a szczególnie skuteczniejszej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Kontrola przebiegła  prawidłowo z dalszą rekomendacją realizacji projektu w zakresie założonym w projekcie. Działania są zgodne z celem, charakterem i merytoryką projektu. Aktualnie przygotowujemy się wraz z Testerami do walidacji produktu, czyli sprawdzenia jego przydatności.

Wróć