30.09.2011

30.09.2011
zakończenie I etapu realizacji projektu, złożenie strategii wdrażania projektu w Regionalnej Sieci tematycznej WUP Szczecin;

Wróć