Grudzień 2011 - czerwiec 2012

Grudzień 2011 - czerwiec 2012
testowanie produktu. Produkt przetestowany zostanie na 15 użytkownikach (NGO z zachodniopomorskiego), 60 ich niepełnosprawnych podopiecznych (odbiorcy) oraz Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan celem sprawdzenia użyteczności, czytelności i stopnia szczegółowości produktu. Testowanie odbywać się będzie poprzez przygotowane narzędzia testowania, tj. ankiety, formularze uwag, system zbierania opinii o produkcie czy raporty okresowe testerów. Dla użytkowników zorganizowana zostanie konferencja omawiająca główne założenia modelu, podczas której otrzymają oni model testowania. Wyłonieni spośród użytkowników testerzy składać będą następnie raporty z postępów we wdrażaniu modelu. Z wdrażania modelu przeprowadzone zostaną dodatkowo warsztaty dla użytkowników. Osoba prowadząca warsztaty będzie sporządzała raporty po każdym z nich. Pakiet rekomendacji zmian produktu opracują testerzy podczas dwudniowego warsztatu.

Wróć