Dyskusje na forum

Zapraszamy do dyskusji  nt. możliwości i korzyści produktu finalnego projektu z ekspertami Biura Projektu oraz ambasadorami na forum dyskusyjnym.

Zachęcamy do logowania się oraz wyrażania swojej opinii na temat podstawowych zjawisk i procesów wpływających na zwiększenie działań zarówno organizacji pozarządowych, które wspierają osoby niepełnosparwne, jak i pracowdawców, którzy je zatrudniają.

Wróć