Centrum Informacji o Modelu

Centrum Informacji o Modelu

W lipcu na forum Progressusa ruszyło Centrum Informacji o Modelu. Zawiera tematy, które wzbudzają największe zainteresowanie, m.in.: upowszechnianie, mainstreaming, inicjowanie, rejestracja, formy klastra, informacje nt. części A i B modelu oraz rekomendacje zmian zarówno do częsci A i B, jak i systemu informatycznego.

Wróć